Retro petrol
Image default
Bedrijven

Een optimale inschatting van de levensduur beton realiseren

Het spreekt voor zich dat er bij de realisatie van constructies op die manier te werk wordt gegaan dat ze lang mee blijven gaan. Voor de gemiddelde constructie geldt dan ook dat ze over een levensduur beschikt van tussen de 50 en 100 jaar. Voor verscheidene civiele constructies die in Nederland zijn terug te vinden geldt dat ze al meer dan de helft van deze levensduur hebben bereikt. Voor velen geldt zelfs dat ze deze duur al hebben bereikt. Om de kosten die gepaard gaan met het vervangen van dergelijke constructies uit te kunnen stellen of te kunnen drukken is het van belang om onder meer aandacht te besteden aan de levensduur beton. Op dit moment geldt voor beton namelijk dat ze nog steeds één van de belangrijkste materialen is binnen de bouwsector.

Kan de levensduur beton worden verlengd?

Zoals in de inleiding van deze pagina al aangehaald is het zo dat beton een bijzonder belangrijk bouwmateriaal is. Door de levensduur beton te verlengen kan er dan ook voor worden gezorgd dat er minder snel behoefte is aan het vervangen van bestaande gebouwen. Dit brengt verschillende belangrijke voordelen met zich mee. Wat deze voordelen betreft kan je denken aan:

  1. Er is minder behoefte aan (eindige) grondstoffen en bouwmaterialen;
  2. Er kan een significant financieel voordeel worden gerealiseerd;

Door de levensduur beton te optimaliseren geniet je dus van het beste van twee werelden. Niet alleen komt dit immers de duurzaamheid van de gebouwde omgeving ten goede, daarnaast zullen veel partijen hier oren naar hebben omdat er ook financiële voordelen aan verbonden zijn.

Hoe kan de levensduur van betonconstructies worden verlengd?

Het verlengen van de levensduur beton zou dus zeker een aantal niet onbelangrijke voordelen weten te realiseren. Hoe kan dat nu echter precies gebeuren? Voor TNO geldt bijvoorbeeld dat ze al meer dan 20 jaar absolute specialist is op vlak van het beoordelen van de constructieve veiligheid evenals de levensduur van betonconstructies en andere bouwwerken (met een civiel karakter). Er worden door TNO methodes toegepast zoals het aantonen van reserves in het draagvermogen evenals het gebruikmaken van metingen of proefbelastingen. Op deze manier kunnen onzekerheden structureel worden verkleind.

Voor het vervangen van een (betonnen) constructie geldt dat er heel wat kosten mee gepaard gaan. Bijgevolg is het absoluut zinvol om te weten of ze langer mee kunnen gaan of niet. Wanneer er een nauwkeurige beoordeling van een constructie plaatsvindt blijkt immers niet zelden dat ze nog prima weet te voldoen. Het vervangen van de constructie zou in dat geval dan ook vanuit technische overwegingen nog helemaal niet nodig zijn. Het spreekt voor zich dat er op deze manier een hoop onnodige kosten kunnen worden uitgespaard.

De levensduur beton verlengen door preventie en reparatie

Het is niet meer dan normaal dat de levensduur beton wordt beïnvloed door de tand des tijds. Na verloop van tijd geldt namelijk voor (zowat) alle materialen dat ze gaan verzwakken. In welke mate die verzwakking als ernstig wordt bestempeld is bepalend voor de constructieve veiligheid op (langere) termijn. Door aandacht te besteden aan deze degradatie (door met name herstellingswerken uit te voeren en voorzorgsmaatregelen te treffen) kunnen constructies merkbaar langer bruikbaar blijven.