Retro petrol
Image default
Zorg

De zorgverzekeraar Salland is lokaal betrokken en heeft een landelijke dekking

Op de site van ziektekostenverzekeraar Salland kunt u zelf uw premie voor de basisverzekering berekenen. Handig als u zich wilt voorbereiden op topics als verzekering zwanger zijn, vergoeding fysiotherapie en aparte tandartsverzekering. We lichten deze drie onderwerpen kort toe.

Tandartsverzekering

Een aparte tandartsverzekering kan slim zijn, want de meeste tandartskosten worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Extra, Plus en Top zo heten de drie tandartspakketten die Salland aanbiedt. Daar vallen alle in ons land erkende tandarts- en orthodontistbehandelingen onder. De behandelingen worden voor 75% vergoed tot een bepaald maximum bedrag. Periodieke controlebezoekjes worden volledig vergoed. Techniekkosten worden voor een groot deel vergoed. Als u een Salland tandartsverzekering afsluit, zijn uw kinderen tot hun 18e jaar automatisch meeverzekerd. U betaalt voor hen geen premie.

Vergoedingen

Hoe de dekking van fysiotherapie vanuit de basisverzekering er dit jaar uitziet, staat uitgebreid vermeld op https://www.salland.nl/Vergoedingen2023/fysiotherapie-oefentherapie. Om de kosten terug te krijgen van Salland, dient u een verwijzing te hebben van bijvoorbeeld een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of bedrijfsarts. Er zijn richtlijnen betreffende de zorgverlener in kwestie. Het moet bijvoorbeeld gaan om een algemene fysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut, kinderfysiotherapeut of oefentherapeut.

Vergoedingen voor zwangere vrouwen

Zwanger zijn is – in de meeste gevallen – geweldig. Veel vrouwen voelen zich gedurende een groot deel van de zwangerschap erg goed. Het leven staat in het teken van mooie verwachtingen en plannen voor de toekomst. Het is vaak wel een drukke periode. Het aanmelden bij een verloskundige, regelen van kraamzorg, informeren naar kinderopvang: deze en nog veel meer zaken moeten geregeld worden. Vanuit de basisverzekering komen zwangere vrouwen in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van verloskundige zorg. Vanuit de Plus en de Top aanvullende verzekering van Salland heeft u als verzekerde recht op vergoeding van 60% van de wettelijke eigen bijdrage die geldt voor kraamzorg. Als u zich voor de 20e zwangerschapsweek aanmeldt, krijgt u een gratis kraampakket.

Wilt u meer weten over de hier besproken zaken? Appt of belt u met het Salland serviceteam: 06 – 86 87 98 27 / 0570 – 68 74 84.

https://www.salland.nl/