Retro petrol
Image default
Bedrijven

Hoe beheert een partij de energie van een pand

In het land wordt veel onderzoek gedaan naar de terugwinning van energie uit vast afval. De kosten van afval en afvalverwerking bedragen vaak meer dan 20 procent van de gemeentelijke begrotingen van steden. Het is dringend noodzakelijk om deze kosten te verlagen en tegelijkertijd het niveau van de dienstverlening in de stedelijke gebieden uit te breiden. Dit kan worden bereikt door middel van geïntegreerde systemen voor terugwinning en hergebruik van hulpbronnen, waarbij bestaande afvalverwijderings- en recyclingpraktijken worden uitgebreid en geoptimaliseerd.

Dit artikel wordt onder andere mogelijk gemaakt door Ista nederland. Ista verzorgt het energiebeheer en neemt dit aspect uit handen van onder andere VVE beheerders. Ista Nederland is gespecialiseerd en in een aantal landen marktleider op dit gebied. Bezoek de website van Ista voor meer informatie over wat Ista Nederland voor uw bedrijf kan betekenen.

Er zijn veel belemmeringen voor de volledige toepassing van westerse technologie voor een oplossing van de problemen in India:

Het afval dat in de ontwikkelingslanden wordt geproduceerd, heeft meestal een lage calorische waarde, een hoog gehalte aan organische roetbare organische stoffen en vocht, en is onderhevig aan seizoensgebonden schommelingen.

In de tropische regio zijn er plotselinge klimaatveranderingen, waarmee rekening moet worden gehouden bij de planning van systemen voor het beheer van vast afval.

De kosten voor de verwijdering van vast stedelijk afval bedragen vaak meer dan 20 procent van de gemeentelijke begrotingen. Arbeid en energie absorberen het grootste deel van de exploitatiekosten. Meer dan één procent van de nationale beroepsbevolking kan voor deze taken worden ingezet en in deze diensten kan tot één procent van het bruto nationaal product (BNP) van het land worden geabsorbeerd. Daarom is het beheer van vast afval een van de duurste diensten en moeten de systemen worden afgestemd op de financiële draagkracht.

De kosten van de eerste twee posten worden bepaald door de productiekosten in de geïndustrialiseerde landen en door de heersende olieprijs. Hun financiële impact is zeer groot.

De ideale oplossing is dus de oplossing die resulteert in een maximale vermindering van de productie van afval door middel van terugwinning en hergebruik. De volgende vier benaderingen van de oplossing zijn denkbaar:

Dit artikel wordt onder andere mogelijk gemaakt door Ista nederland. Ista verzorgt het energiebeheer en neemt dit aspect uit handen van onder andere VVE beheerders. Ista Nederland is gespecialiseerd en in een aantal landen marktleider op dit gebied. Bezoek de website van Ista voor meer informatie over wat Ista Nederland voor uw bedrijf kan betekenen.

Vast stedelijk afval is een grote crisis voor plattelandsgemeenschappen vanwege het gebrek aan bewustzijn van de effecten van mensen die hun afval in de waterkanalen dumpen en zo zowel watervervuiling als visuele vervuiling veroorzaken. Anderen zouden het VHA op straat kunnen verbranden, wat zowel luchtvervuiling als visuele vervuiling kan veroorzaken. Het gemeentelijk vast afval bestaat uit organisch afval, oud papier, plastic afval, blikjes, blikjes, aluminium blikjes, textiel, glas, enz. zoals besproken in hoofdstuk 5. Het is altijd aan te raden om een overslagstation op te zetten in plattelandsgemeenschappen vanwege de geringe hoeveelheid. Het overslagstation bestaat uit een transportband voor het sorteren, een hydraulische pers voor het verdichten van papier, blikken, textiel, enz. en een kogelmolen om glasafval te breken. Het is altijd aan te raden om gecentraliseerde recyclage-installaties op te richten tussen een aantal plattelandsgemeenschappen.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. Ista Nederland is gevestigd in Schiedam. Als energiebeheer partij in Nederland is Ista Nederland een van de grootste nederlandse spelers.

7.3.3 Glas
Gemeentelijk vast afval bevat gemiddeld 4%-8% van het gewicht van het glas. Glas kan uit de gemeentelijke vaste afvalstroom worden teruggewonnen, als gebroken of ongebroken glas, en ook gesorteerd worden in verschillende kleuren glas zoals vuursteen (helder), amber of groen. Kleurscheiding verhoogt de marktwaarde van het glasmateriaal. Gemengd glasmateriaal, “glasscherven” genoemd, heeft een slechte verhandelbaarheid als gevolg van de behoefte van de glasindustrie aan glasmaterialen die schoon en vrij van vuurvaste deeltjes zijn voor de productie van heldere flessen.

De afgelopen jaren heeft de glasindustrie haar belangstelling voor teruggewonnen glasmaterialen vergroot. Veel fabrikanten recyclen hun glasscherven die ze intern produceren. Het gebruik van dergelijk glasafval in hun productieprocessen stelt hen in staat hun brandstofverbruik te verminderen, aangezien glasscherven gemakkelijker te smelten zijn dan nieuwe grondstoffen. Om een gewenst minimumpercentage scherven in hun bottelarijen te behouden, worden zij steeds meer kopers van scherven op de open markt.

Lees het volledige hoofdstuk

13e internationale symposium over processysteemtechniek (PSE 2018)
Alicia Danae Diaz-Barriga-Fernandez, …. Mahmoud M. El-Halwagi, in Computer Aided Chemical Engineering, 2018.

Abstract
Gemeentelijk beheer van vast afval (MSWM) is verbonden met de controle van de productie, opslag, inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van vast afval in overeenstemming met de principes van volksgezondheid, economie, techniek, behoud, esthetiek en andere milieuoverwegingen. Bij het beheer van vast stedelijk afval (VHA) zijn echter meerdere belanghebbenden betrokken, zoals overheidsinstanties, leveranciers, consumenten, aanbieders van behandeling/recyclingdiensten en vervoerders. Bovendien veranderen de productprijzen voortdurend als gevolg van vraag en aanbod en de samenstelling van het geproduceerde VHA hangt af van vele factoren, waaronder de plaats waar het wordt geproduceerd, het seizoen en de economische ontwikkeling. Een optimale beheersstrategie moet rekening houden met de onzekerheden in de toeleveringsketen van VHA en met de vele betrokkenen. Op deze manier kan een optimaal en realistischer systeem voor afvalbeheer worden verkregen dat synergetische mogelijkheden schept ten voordele van de verschillende belanghebbenden. Deze paper presenteert een multi-objectieve optimalisatieaanpak voor de strategische planning van een gemeentelijk vast-afvalbeheersysteem onder onzekerheid. De voor

https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/ista-nederland-bv